Kostolany
Impressions of Kostolany

Kostolany by Enrico Caruso (im 26. Lebensjahr), Gestüt Hämelschenburg - Beate Langels

Kostolany and Franziska
October 2010

Kostolany by Enrico Caruso (26. years old), Gestüt Hämelschenburg - Beate Langels Kostolany by Enrico Caruso (im 26. Lebensjahr), Gestüt Hämelschenburg - Beate Langels

Otto Langels and Kostolany by Enrico Caruso (26. years old), Gestüt Hämelschenburg - Beate Langels fotografiert von Sabine Brakhan

Kostolany and Otto Langels
- Oktober 2010

Otto Langels and Kostolany by Enrico Caruso (im 26. Lebensjahr), Gestüt Hämelschenburg - Beate Langels fotografiert von Sabine Brakhan

Kostolany by Enrico Caruso, Gestüt Hämelschenburg - Beate Langels

Kostolany - in July 2008
at the age of 23 Years


Kostolany by Enrico Caruso, Gestüt Hämelschenburg - Beate Langels, in June 2008 Kostolany by Enrico Caruso, Gestüt Hämelschenburg - Beate Langels, in June 2008

Kostolany and Johanna - June 2008


Trakehner Sire KOSTOLANY by Enrico Caruso out of Kapstadt by Falke - Trakehner Gestüt Hämelschenburg

Kostolany (22years old)


Kostolany and Pipi Langstrumpf (Johanna)

Kostolany and Pipi Langstrumpf - June 2007


Kostolany and Johanna 2006
Kostolany and Johanna - June 2006


Kostolany and Johanna (5 year old) Kostolany and Johanna (5 year old)!


Kostolany and Johanna (5 year old) Kostolany and Johanna (5 year old) Kostolany and Johanna (5 year old) Kostolany and Johanna (5 year old)
Kostolany and Johanna - big friends


Kostolany and Johanna (5 year old)

Kostolany and Johanna - June 2006

Kostolany

Kostolany

Kostolany

jumping

Piaffe

... Piaffe with Marion

 
Kostolany - and the 3-years old Jan-Hendrik

Sire for Children

Jan Hendrik (3-years old) and Kostolany

Kostolany

Kostolany: the family-horse

Kostolany


Kostolany - Phantom of the Opera

Kostolany: 'Phantom of the Opera'


The Phantom


Kostolany and Christoph v. Daehne

Kostolany

Kostolany 4 years old

4 years old

4-years old

4 years old

 
Kostolany at the stallion performance test

Kostolany
at stallion performance test

Kostolany and Marion

Kostolany and Marion


Kostolany and Marion


Kostolany - 14-years old

Kostolany (14 years old)

 

Kostolany - Top character and top family horse!

Kostolany